پایه دیواری دوبازو 40 الی 70 اینچ F333+

توضیحات

1.سینی جلو ورق 2.5 پهن
2.تراز دار
3.شاخک های 2 میلیمیتر
4.پیچ و مهره ها یک طرفه کاسه نمد دار
5.سینی پشت پهن با قابلیت نصب 6 پیچ به دیوار
6.فاصله جم شده از دیوار 10 سانت. فاصله مفصلای باز شده 48 سانت.
7.زاویه 70 درجه ای تمام جهت
8.استاندارد نصب ابعاد سوراخ 20در20 الی 40در40
نصب در ارتفاع 1.10 الی 1.50 از کف
سفارشات تک وعمده
تماس و پیامک