پایه دیواری دوبازو 43 الی 80 اینچ F666+

توضیحات

1.سینی جلو ورق 2و2 پهن در دو مدل تو پر و تووخالی
2.دارای تراز
3.شاخک ها در دو مدل صخامت 2 میلیمیتر و 2.5 میلیمتر شاخک دوبل صنعتی
4.پیچ و مهره ها یک طرفه کاسه نمد دار
5.سینی پشت پهن با قابلیت نصب 6 پیچ به دیوار
6.فاصله جم شده از دیوار 10 سانت. فاصله مفصلای باز شده 50 سانت.
7.زاویه 37 درجه ای تمام جهت
8.استاندارد نصب ابعاد سوراخ 20در20 ، 40در40 الی 60در 40