هلدر نگهدارنده تلویزیون H3232

توضیحات

1.نگهدارنده و وصل کننده تلویزیون به میز و دیوار
2.مانع برگشتن تلویزیون از جلو
3.مناسب برای تلویزیون های 32 الی 85 اینچ
4.جنس فلزی گیره ها
5.نصب آسان