معرفی محصول کد: TOP SHELF

توضیحات


شلف دیواری
1.شاخک زیر ورق 2و2 پهن
2. دو شاخک پهن با قابلیت نصب 2 پیچ به دیوار
6.شیشه 6mm ابزار خورده در ابعاد 30در40cm